СБР - Петрич
Специализирана болница за рехабилитация

Рехабилитация при ортопедични заболявания

СБР Петрич извършва рехабилитация при ортопедични заболявания.

Силно застъпени са физиотерапевтичните процедури, насочени към лечение на широк спектър от болестни състояния като:

 • дископатии,
 • плексити,
 • неврити,
 • радикулити,
 • радикулоневрити,
 • полиневрити,
 • невралгии,
 • епикондилити,
 • периартрити,
 • коксартроза,
 • гонартроза,
 • омартроза,
 • тендовагинити,
 • бурсити и др.

В условията на модерно оборудвана и достъпна среда в комплекса получават лечение и здравна грижа както болни след остри заболявания, така и хронично болни, пациенти с трайни увреждания.