СБР - Петрич
Специализирана болница за рехабилитация

Рехабилитация при неврологични заболявания

СБР Петрич - рехабилитация при неврологични заболявания. Специализираната болница извършва лечение и рехабилитация при:

  • Заболявания на периферната нервна система: радикулити, плексити, неврити, полиневрити и др.
  • Заболявания на опорно- двигателния апарат: състояния след фрактури, луксации, дисторзии, контузии, разкъсване на ставни връзки, вродени луксации;
  • Заболявания на централната нервна система: неврози, неврастении, слединсултни състояния, мозъчно-съдова болест, детска церебрална парализа /ДЦП /, отоневрологични заболявания.