СБР - Петрич
Специализирана болница за рехабилитация